Förstärkning av betongpålar under infartsleden ska ge en ökad trafiksäkerhet

Dykundersökningar har visat att några av de betongpålar som infartsleden vilar på behöver förstärkas för en ökad trafiksäkerhet. Reparationsarbetet under ytan startar under vecka 44 och beräknas vara klart runt årsskiftet. Under arbetets gång kommer det vara en stor trafikpåverkan på sträckan.

Karlskrona kommun har med hjälp av dykare genomfört flera undersökningar av betongpålarna under och kring infartsleden. Dykningarna visade att det skett en försämring av flera pålar, vilka behöver förstärkas så snart som möjligt. För att säkra den viktiga infarten till Trossö startar under vecka 44 det reparationsarbete som förväntas vara klart runt årsskiftet. 

Viktigt arbete under ytan

Pålarna som ska förstärkas finns i höjd med småbåtshamnen. Arbetet kommer inte synas så mycket på körbanorna då dykarna arbetar helt under ytan. Reparationen behöver göras över tid, en påle i taget. Det går inte att förstärka alla på samma gång, då påldäcket hade blivit för instabilt.

– Även om reparationsarbetet inte syns så mycket ovanför ytan är det viktigt att få till en så säker trafiksituation som möjligt och minska belastningen på pålstöden. Inte minst med tanke på dykarnas säkerhet och arbetsmiljö. En åtgärd blir att hastigheten sänks från brohålan fram till trafikljusen, säger Göran Olofsson, avdelningschef gata park på Karlskrona kommun.

Planera din resa till och från Trossö

Inför reparationsarbetets start kommer flera åtgärder göras. Hastigheten sänks från 40 till 30 kilometer i timmen från brohålan fram till trafikljusen, i båda riktningarna. Bara en fil i varje körriktning kommer vara öppen och fartgupp och informationsskyltar placeras ut. 

– Det kommer att vara en mycket nedsatt framkomlighet på infartsleden under perioden, främst i form av långa köer under rusningstid. Om du har möjlighet, försök planera din körning så att du undviker rusningstid eller om möjligheten finns, att du åker kollektivt eller väljer en annan väg till och från Trossö. Vi får hjälpas åt. Det här är ett viktigt arbete i vår fantastiska stad, avslutar Göran Olofsson.

Förstärkningen av pålstödet är en insats som görs i väntan på att det större planerade arbetet med en ny infart och entré till Karlskrona påbörjas inom en tvåårsperiod. Dykinspektioner kommer under perioden att göras kontinuerligt för att följa upp betongpålarnas status.