Servicemeddelande från Karlskrona kommun

Brandrök påverkar förskola och vattnet

Det brinner i en byggnad i Rödeby. På grund av brandröken uppmanas vårdnadshavare att hämta sina barn på Thunells förskola.