Oväder i stan

På Wämöskolan drabbades idrottshallen av en vattenskada efter det kraftiga regnet. Man upptäckte då att någon klämt ner en käpphäst i ett stuprör. När resterande rör inte klarade av de stora mängderna regn blev taket översvämmat och vattnet letade sig in i byggnaden

Observera att stupröret på bild inte har med händelsen i sig att göra.