Extra hastighetsövervakning av infartsleden under sommaren

Infartsleden till Karlskrona vilar på betongpålar som ska repareras under hösten. Arbetet beräknas vara klart runt årsskiftet 2021/2022. Till dess kommer extra hastighetsövervakning att ske på platsen.

En bil som kör för fort påverkar slitaget av pålverket mer än en som kör lagligt. För att inte belasta infartsleden mer än nödvändigt, är det viktigt att följa hastighetsbegränsningarna. Fram tills reparationen är genomförd kommer Karlskrona kommun använda elektronisk hatighetsmätning med direkt återkoppling till trafikanterna.

− Vi vill med hastighetsmätningen bidra till att den faktiska hastigheten inte överstiger 40km i timmen, säger Göran Olofsson, gatu- och parkchef i Karlskrona kommun.

Utöver hastighetsövervakning pågår också övervakning av eventuella rörelser i konstruktionen.

− Det går självklart bra att köra som vanligt i laglig hastighet, men vi vill minimera ytterligare slitage inför reparationerna. Om det uppstår rörelser i konstruktionen har vi koll på det och kan vidta åtgärder, säger Göran Olofsson, gatu- och parkchef i Karlskrona kommun.