Eldningsförbud slutar att gälla

Eldningsförbudet upphör att gälla i Blekinge län från och med fredag den 9 juli klockan 08.00.

Detta meddelar Karlskrona kommun.