Älgkrock strax efter lunch

Strax efter lunch larmades räddningstjänsten till en trafikolycka med på väg 570 strax söder om Vassmolösa. Inga personskador har rapporterats. Polisen är på plats för att ta hand om älgen.

Björn Hansson, Linslusfoto