Slukhål vid Amiralitetsparken i Karlskrona

Ett slukhål uppstod vid Amiralitetsparken i Karlskrona. Det beror på en vattenläcka. Hur de kringboende påverkas förutom avspärrning är i skrivande stund oklart.