Bevattningsrestriktioner i Trummenäsområdet

Från och med den 16 juni 2021 gäller bevattningsrestriktioner för fastigheter i Öljersjö, Torsnäs, Trummenäs, Gängletorp och Säby.