Underhåll av gatubelysningsnätet

Under helgen från och med fredagen den 4 juni till och med söndagen den 6 juni genomförs underhållsarbeten av gatubelysningsnätet mellan Trossö och Hässlegården.

Under arbetet kan det förekomma störningar i den gatubelysning som är kopplad på sträckan. Vissa gatubelysningar kan då tillfälligt vara släckta.