Mordrättengång Karlskrona

På måndagen inleddes huvudförhandlingen rörande mord mm i tingsrätten i Karlskrona.

Anhöriga till de inblandade var på plats så även de misstänkta.

Mediauppbådet var massivt.

Åklagaren på väg mot rättssalen.
En av försvarsadvokaterna på väg mot rättssalen.