Spolning av vattenledningsnätet på Sturkö

Ett underhållsarbete med renspolning av vattenledningsnätet kommer att utföras på Sturkö under perioden 19 april till 9 juni 2021. Spolningen görs för att behålla en hög och jämn kvalitet på vattnet.

Spolningsarbetet innebär att vattnet periodvis behöver stängas av. Du som berörs kommer att få information i din brevlåda om vilka dagar och tider vattnet stängs av samt vad du ska tänka på. 

Här kan du läsa mer om spolningsarbetet på Sturkö.