Röklukt Coop Hasslö

Räddningstjänsten larmades på lördagsförmiddagen till Coop Hasslö, där man känt oidentifierad röklukt. Det kan ev ha med ventilationen att göra. Räddningstjänsten vädrade med hjälp av en övertrycksfläkt.

Röklukt Coop Hasslö. Foto Suzanne Wernersson Linslusfoto