Naturvårdande gallring i centrala Jämjö

Från och med fredagen den 26 mars och cirka två veckor framåt kommer det att göras gallring av träd och växtlighet i de centrala skogsområdena i Jämjö.

Gallringen görs för att minska risken för självfallande träd som kan skada hus, tomter och egendom.

Detta meddelar Karlskrona kommun i ett servicemeddelande.