Marknadsstånd lånas ut för att underlätta utomhusförsäljning

För att underlätta för butiker och affärer att bedriva försäljning utomhus lånar Karlskrona kommun nu ut marknadsstånd utan kostnad.

Att kostnadsfritt låna ut marknadsstånd, och därmed underlätta för utomhushandel, är en av många åtgärder som Karlskrona kommun vidtagit för att stötta det lokala näringslivet. Här kan du läsa om fler insatser från kommunen.

Som affärsinnehavare får du marknadsståndet levererat till butiken och monterat på plats. När du inte längre har behov av det demonterar Karlskrona kommun det för att sedan transportera bort det. Varje butik behöver själv ansöka hos polisen om tillstånd för att använda offentlig plats. Det görs på polisens hemsida, via den här länken.

Du som vill låna ett marknadsstånd ska ta kontakt med Anneli Robertsson, näringslivsutvecklare på Karlskrona kommun. Du når henne på telefonnumret 0455-30 39 59 eller e-postadressen anneli.robertsson@karlskrona.se.