Avstängda parkeringsplatser i Handelshamnen.

Från den 16 till och med den 24 mars stängs parkeringsytorna, inklusive ställplatserna, närmast kajen mellan Aspöfärjan och Skatehallen av på grund av ett örlogsbesök.

Skyltning om avstängningen kommer att ske från och med den 8 mars.

Det är ett flertal utländska minröjningsfartyg som är på besök mellan den 19 och 22 mars och området på kajen kommer att stängslas in.

Var noga med att inte parkera på den avstängda ytan. Fordon som står kvar från och med den 16 mars kommer att bli borttransporterade.