Distansundervisning för länets högstadieelever

Blekinges kommunala högstadieskolor övergår till distansundervisning under terminens första två veckor på inrådan av Smittskydd Blekinge.

Smittspridningstakten i Blekinge har under december månad varit mycket hög. Som en följd av detta har belastningen på sjukvården ökat dramatiskt.

– Det finns en överhängande risk för att läget kommer att försämras ytterligare nu efter jul- och nyårshelgerna när folk återvänder till sina arbetsplatser och skolorna öppnar. Då blandas personer från olika miljöer igen och nya smittkedjor skapas lätt, säger smittskyddsläkare Bengt Wittesjö.

För att minska denna risk rekommenderar Smittskydd Blekinge länets skolledningar att gå över till distansundervisning även för högstadieelever under perioden 11–24 januari. Särskolan är undantagen samt viss behovsprövad verksamhet. Distansundervisning för gymnasieelever gäller sedan tidigare. Samtliga kommuner har valt att följa rekommendationerna och planerar nu för att kunna lösa övergången på bästa sätt. 

Så påverkas du som elev

För dig som är elev på någon av Karlskrona kommuns högstadieskolor innebär beslutet att du ska studera hemifrån fram till och med den 24 januari. Ditt ordinarie schema gäller även om du arbetar hemifrån. Undantag från distansstudierna kan göras för praktiska moment som inte kan skjutas upp och andra examinationer som inte går att genomföra på distans.

Grundsärskolan berörs inte alls av beslutet. Undantag kan också komma att göras för elever i behov av specialundervisning eller annat stöd.

Du som studerar i årskurs sex, men har lektioner i vissa ämnen på en högstadieskola, påverkas inte alls. Din undervisning fortgår som planerat.

Elevhälsans personal går att nå som vanligt.

Karlskrona kommun arbetar nu intensivt för att övergången till distansundervisning ska bli så bra som möjligt. Flera frågor återstår att lösa innan skolstarten. Det handlar bland annat om frågor kopplade till din skollunch.

Innan skolstarten kommer du att få mer detaljerad information av rektorn på din skola.

– Det är en tuff tid vi går igenom just nu och då är det viktigt att vi alla gör vad vi kan för att minska smittspridningen. Jag är tacksam för det stora ansvar som både elever, personal och medarbetare tar i det här läget, säger Håkan Eriksson, kunskapsnämndens ordförande.

För mer information:
Håkan Eriksson
Kunskapsnämndens ordförande, Karlskrona kommun
Telefon: 0455-30 30 07
E-post: hakan.eriksson@karlskrona.se