Det här gäller när du ska besöka ett omvårdnadsboende

Det är viktigt att känna till vilka riktlinjer som gäller för att kunna besöka äldre närstående och vänner på ett säkert sätt. Genom att följa riktlinjerna som gäller vid besök på Karlskrona kommuns boenden hjälper du till att minska smittspridningen.

Karlskrona kommun arbetar för att de boende på omvårdnadsboendena ska kunna träffa sina anhöriga under säkra former. Därför finns det riktlinjer inför besök som alla har en skyldighet att följa. 

− Vi måste alla hjälpas åt att skydda äldre personer mot att smittas av covid-19, säger Gunilla Råberg, förvaltningschef på äldreförvaltningen i Karlskrona kommun. 

Den 1 oktober hävde Regeringen besöksförbudet för äldreboenden i Sverige. Karlskrona kommun följer de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten och Region Blekinges smittskyddsenhet tog fram inför hävandet av besöksförbudet. 

Förbered ditt besök tillsammans med personalen för att få information om vilka lokala riktlinjer som gäller för det boendet du planerar att besöka. Du kan till exempel behöva boka tid för ditt besök. 

Det här ska du göra oavsett vilket omvårdnadsboende du besöker:

  • Anmäl ditt besök till verksamheten.
  • Under besökstiden får du bara vistas i din närståendes egna bostad eller på en plats som personalen visar dig till. 
  • Håll avstånd till andra personer och begränsa den fysiska kontakten med personen du besöker.
  • Karlskrona kommun kan erbjuda munskydd och visir till dig som önskar.
  • En vuxen besökare åt gången är välkommen. Ett barn under 16 år kan besöka en boende i sällskap med en vuxen.
  • Stanna hemma om du, eller någon i ditt hushåll, visar symtom på covid-19.
  • Tvätta händerna både inför, under och efter besöket. Använd tvål och vatten och tvätta under minst 20 sekunder. Har du inte möjlighet att tvätta händerna ska du använda handsprit.
  • Visa omgivningen hänsyn och tänk på att hosta eller nysa i armvecket. 

Lokala rutiner 

Karlskrona kommun arbetar löpande med att ta fram lokala rutiner som är anpassade för att kunna genomföra säkra besök på respektive omvårdnadsboende. De lokala rutinerna kan komma att ändras vid smitta på ett boende.