Gymnasieskolorna går delvis över till distansundervisning

Med start måndagen den 16 november kommer de kommunala gymnasieskolorna i Karlskrona delvis att gå över till distansundervisning. Beslutet har fattats för att minska smittspridningen i samhället.

Inledningsvis kommer 25 procent av gymnasieskolornas elever att gå över till distansundervisning. Andelen kan komma att utökas till 50 procent beroende på hur smittspridningen utvecklas.

Bakgrunden till beslutet är den ökade smittspridningen av covid-19 i samhället. Många elever använder kollektivtrafiken för att ta sig till och från skolan. Att delvis gå över till distansundervisning gör att kollektivtrafiken avlastas och att risken för trängsel och smittspridning minskar.

Det kommer att bli olika lösningar på olika skolor och program. Hänsyn kommer att tas till yrkesprogram och andra program med många praktiska inslag.

Beslutet gäller i första hand till och med den 18 december. Därefter kan det komma att förlängas beroende på hur smittspridningen utvecklas.

– Det känns bra att vi snabbt har kunnat fatta det här beslutet. Vi har bra rutiner på plats från förra tillfället då vi gick över till distansundervisning. Då märkte vi också att både elever och personal tog ett stort ansvar vilket jag är mycket tacksam för, säger Håkan Eriksson (S), kunskapsnämndens ordförande.

De elever som har distansundervisning kommer precis som tidigare att kunna hämta lunch i en matlåda på närmaste grundskola.

Detta enligt ett pressmeddelande från Karlskrona kommun.