Flyghändelse Ronneby flygplats

Det har inträffat en flyghändelse (röd checklista) på Ronneby Airport. Fullt med både civil och militär räddningstjänst på banan, men på grund av fotoförbud får ni inte se någon bild.

Det ser dock ganska lugnt ut. Bakom räddningsfordonen står ett mindre plan.

Något oklart i nuläget vad gäller personskador.

Text Björn Hansson Linslusfoto