Asfaltering av vägbanor den 24 och 25 augusti

Asfaltering av vägbanor genomförs under måndagen den 24 augusti och tisdagen den 25 augusti.

Måndagen den 24 augusti, från klockan 07.00

Ronnebyvägen från Citygross till korsningen vid Rosenholm

Asfalteringsarbeten genomförs på Ronnebyvägen från City Gross till korsningen vid Rosenholm. Under arbetet är det sänkt hastighet och begränsad framkomlighet på vägsträckan.

Tisdagen den 25 augusti, från klockan 8.00

Österleden från avfarten vid Oscarsvärn och i riktning mot centrum

Med start klockan 8.00 genomförs asfaltering på Österleden från avfarten vid Oscarsvärn och i riktning mot centrum. 

När första sträckan asfalteras kommer omdirigering av trafik i riktning mot centrum att ske till en fil på resten av sträckan och hastigheten sänks. Alternativa vägar rekommenderas från klockan 08.00.

Måndag den 24 och tisdag den 25 augusti mellan klockan 07.00-19.00

Asfaltering på Senoren på Norreviksvägen, Färnabbsvägen och Konrads väg på Östernäs.

Under arbetet kan framkomligheten vara begränsad.
VA-arbeten utförs samtidigt på längst ned på Färnabbsvägen.

Först två timmer efter att asfalten är utlagd är det tillåtet att köra på vägbanan igen.