Belysningsarbeten på Aspö

Gatubelysningen på Aspö kommer att bytas ut under veckorna 35 till 38. Trafiken leds om på sträckor med pågående arbete.

Armaturerna i lyktstolparna på Aspö kommer att få miljövänligare och energieffektivare lampor. Bytet av belysningen kommer att ske under veckorna 35 till 38.

Eftersom gatorna är smala på Aspö kommer trafiken att ledas om på platser där arbete pågår. Skyltning om omledning av trafiken kommer att finnas på aktuella platser. Personal kommer också att finnas på plats vid vägavstängningar så att tillfart till tillfälligt blockerade fastigheter blir möjlig. Detta enligt ett servicemeddelande från Karlskrona kommun.