Missfärgat vatten i Spjutsbygd

Boende i Spjutsbygd har just nu missfärgat vatten i kranarna. Hela samhället berörs.

Vattnet är inte farligt att dricka, men kan se oaptitligt ut. Det kan också missfärga kläder vid tvätt.Kommunen arbetar på att lösa problemet. För att underlätta det arbetet uppmanas boende i Spjutsbygd att inte spola vatten i kranarna i onödan.Vattnet kan komma att vara fortsatt missfärgat under hela helgen. En vattentank är placerad vid återvinningscentralen vid järnvägen.

Detta enligt ett servicemeddelande från Karlskrona kommun.