Covid-19-smitta på äldreboende i Karlskrona

På ett äldreboende i Karlskrona kommun har sex medarbetare och sju hyresgäster konstaterats smittade med covid-19.

Alla berörda medarbetare och anhöriga är informerade. Läget bland hyresgäster och medarbetare är lugnt och stabilt.

– Vi följer våra rutiner och använder skyddsutrustning fullt ut, säger förvaltningschef Gunilla Råberg.

Karlskrona kommun har en nära dialog med smittskyddet i Blekinge, både om de åtgärder som har vidtagits samt om det eventuellt kan behöva göras fler åtgärder längre fram. 

– Covid-19 finns nu spritt i samhället och trots att vi följer våra rutiner finns inga helt säkra sätt att undvika att smitta kommer in på våra boenden. Det vi gör är att hålla i och fortsätta att följa Folkhälsomyndighetens och smittskydd Blekinges rekommendationer, säger Gunilla Råberg.

Detta enligt ett pressmeddelande från Karlskrona kommun.