Avstängd gång- och cykelväg vid Landbrogatan

Från och med onsdag klockan 03.00 är gång- och cykelvägen avstängd från korsningen Landbrogatan/Östra Vittusgatan. Detta på grund av underhållsarbete med att beskära träd och rensa ogräs.

Läs mer på karlskrona.se