Regionen inför munskydd på vårdavdelningar

Regionen inför munskydd på vårdavdelningar

Region Blekinges smittskyddsläkare har beslutat att all personal på vårdavdelningar ska bära munskydd kontinuerligt. Orsaken är en snabb smittspridning inom personalgrupper på Blekingesjukhuset.

– Vi inför rutiner som innebär att personal på vårdavdelningar ska bära munskydd kontinuerligt. Vi gör det för att minska risken för smittspridning bland personal och patienter, säger biträdande smittskyddsläkare Olof Blivik.

Världshälsoorganisationen WHO har kommit med nya rekommendationer om användande av munskydd inom hälso- och sjukvård och omsorg. Det finns inget vetenskapligt underlag för rekommendationerna, men Folkhälsomyndigheten ser nu också över sina rekommendationer för val av skyddsåtgärder.

– Det är en extra försiktighetsåtgärd som vi nu gör eftersom vi sett en snabb smittspridning bland personalgrupper på flera vårdavdelningar på sjukhuset, förklarar Olof Blivik.

Övriga skyddsåtgärder, som goda hygienrutiner, distansering och att man stannar hemma vid minsta tecken till infektion gäller fortfarande.

Smittsam sjukdom

Covid-19 smittar från person till person genom dropp- och kontaktsmitta, det vill säga via droppar och sekret från luftvägarna som sprids framför allt när någon hostar eller nyser, samt vid nära kontakt mellan personer. Även indirekt kontaktsmitta förekommer, d.v.s spridning via droppar som landat på ytor eller föremål i närheten av personer som är infekterade med covid-19. Smittsamheten är som regel störst kring insjuknandet.