Eldningsförbud

Länsstyrelsen i Blekinge län har i samråd med länets räddningschefer och SMHI beslutat med stöd av 2 kap. 7 § förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor att eldningsförbud gäller i Blekinge län, enligt Länsstyrelsens föreskrift 10FS2020:8. Beslutet gäller från 2020-06-12 kl. 18:00 till dess att annat beslut fattas.

Aktuell information om eldningsförbud hittar du Länsstyrelsens webbplats. Mer information finns även på Dinsakerhet.se som drivs av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.