Anna Johnsson får Guldboken 2020

Guldboken 2020 tilldelas Anna Johnsson, specialpedagog på Sunnadalskolan, för hennes arbete med en inkluderande arbetsmiljö och en tillgänglig lärmiljö.