Eldningsförbud

Det råder eldningsförbud i Blekinge från och med den 30 maj. Beslut om eldningsförbud gäller tills annat beslut fattats.