Intagsstopp på avdelning 36 Blekingesjukhuset

Blekingesjukhusets geriatriska avdelning (avdelning 36) kommer att behålla intagsstopp över helgen. Orsaken är att ytterligare tre personer ur personalen på avdelningen har konstaterats smittade av coronaviruset.