Brand i förrådsbyggnad Bidalite

På torsdagen brann en förrådsbyggnad ner till grunden i Bidalite, Torsås. Som mest var det 7 enheter som arbetade på platsen. När räddningstjänsten kom till platsen med första enheten, hördes två skarpa smällar, det misstänktes vara gasolflaskor i byggnaden, lyckligtvis visade det sig att de var i en annan byggnad. Det som smällde visade sig vara brandsläckare och sprayflaskor. Byggnaden har använts som garage, verkstad och förråd. Två fordon, varav en elbil är helt utbrända. Detta berättar yttrebefälet Thomas Jonson vid räddningstjänsten i Kalmar. Vidare berättar han att platsen kommer att hållas bevakad under natten.