Upplevelser ersätter skärgårdsfesten 2020

Upplevelser ersätter skärgårdsfesten 2020
Karlskrona kommun kommer genomföra aktiviteter i hela kommunen under sommaren. Aktiviteterna ska skapa värde för kommuninvånare och besökare samtidigt som de uppfyller Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att minska risken för smittspridning av coronaviruset.

Läs mer på karlskrona.se