Reparationsarbeten av trafiksignaler

Reparationsarbeten av trafiksignaler
Under onsdag och torsdag sker reparationsarbeten av trafiksignalerna vid Infartsleden och Järnvägstorget.

Läs mer på karlskrona.se