Gratis för misstänkt eller bekräftad covid-19

I ett pressmeddelande berättar Region Blekinge följande

Vården för undersökning, vård och behandling ska vara avgiftsfri för alla personer som söker vård i Blekinge för misstänkt eller bekräftad covid-19, ett beslut som regionfullmäktige fattade vid dagens sammanträde.