Tving och Fridlevstad blir en skolenhet

Tving och Fridlevstad blir en skolenhet
Kunskapsnämnden beslutade under torsdagen att skolorna i Tving och Fridlevstad från höstterminen 2021 blir en skolenhet. Förskoleklass till och med årskurs tre kommer ha sin fysiska placering på Tvings skola och årskurserna fyra till och med sex på Fridlevstad skola.