Vårdcentralerna ställer om för att förhindra smitta.

Pressmeddelande från region Blekinge

Vårdcentralerna ställer om för att förhindra smitta
För att minimera risken för coronasmitta kommer vårdcentralerna i Blekinge att etablera två mottagningstält för personer som har infektionssymtom från övre luftvägarna. Det innebär också att alla besök på vårdcentraler först måste bokas via telefon.

Allmänheten uppmanas att alltid först ringa sin vårdcentral när de behöver vård för att få en första bedömning. Vårdcentralerna har sina vanliga telefontider mellan klockan 08.00 och 17.00 och förstärks nu med ytterligare bemanning. När vårdcentralerna är stängda under kvällar och helger nås vården via jourcentralernas telefonnummer 73 10 98.

Vid samtalet till vårdcentralen kommer sjuksköterskan att göra en första bedömning av vårdbehovet och därefter hänvisa patienten till rätt vårdenhet. Patienter utan luftvägssymtom kommer som vanligt att få en tid på sin vårdcentral eller jourcentralen.

Mottagningstält i Lyckeby och Karlshamn
Patienter med luftvägssymtom kommer i stället, om de bedöms ha behov av det, att få en tid i något av två mottagningstält som sätts upp i Blekinge. Det ena kommer finnas utanför Lyckeby vårdcentral i Karlskrona kommun och öppnar i morgon tisdag, klockan 8.00. Det andra kommer finnas utanför gamla dagakutmottagningen på sjukhusområdet i Karlshamn och öppnar på onsdag, klockan 8.00.

Bedömning inför fortsatt vård
Tälten kommer att vara bemannade av vårdpersonal som gör en bedömning av tillståndet och var och hur den fortsatta vården ska utföras. Patienten blir sedan slussad vidare till rätt vårdenhet.

– Vi gör det här för att kunna ge en god och säker vård och samtidigt minimera risken för smittspridning bland våra patienter och invånare, säger Mats Berggren, som är operativ chef för regional särskild sjukvårdsledning.

Foto: Linslusfoto.se