Järnvägsbom påkörd i Nättraby

Ena järnvägsbommen i Nättraby är påkörd, den är provisoriskt lagad, en ny bom är på väg till platsen. Passera järnvägsöverfarten med försiktighet.