Föräldraenkät ska ge svar om samhällsviktig verksamhet

Karlskrona kommun förbereder just nu för en situation där omsorg kan behöva prioriteras för samhällsviktiga funktioner i samhället. Under onsdagen har därför en enkät skickats ut till föräldrar till barn på kommunens förskolor och fritidshem.

Regeringen har informerat om att landets kommuner kan komma att behöva prioritera omsorg för samhällsviktiga funktioner.

För att vara förberedd på en sådan situation har Karlskrona kommun under onsdagen skickat ut en enkät till vårdnadshavare med barn på kommunens förskolor och fritidshem.

Svaren på enkäten ska ge kommunen en bild av hur många vårdnadshavare som arbetar inom samhällsviktiga funktioner.

Enkäten har skickats ut via e-post, och vårdnadshavarna har blivit ombedda att fylla i den omgående. Den kommer att vara öppen fram till fredagen den 20 mars klockan 12.00.

Karlskrona kommun har definierat följande verksamheter som samhällsviktiga:
• Hälsa och sjukvård (inom kommun, regioner och privata vårdgivare)
• Räddningstjänsten
• Polis
• Förskola och fritidshem
• Försvarsmakten
• Länsstyrelsen
• Affärsverken
• Kommunens VA (vatten och avloppsförsörjning)
• Kommunens kostproduktion