Besöksförbud i hälso- och sjukvården införs idag

Från och med idag, tisdagen den 10 mars kl. 17.00, införs besöksförbud i hälso- och sjukvården i Blekinge på grund av coronavirus (covid-19). Det innebär att det inte är möjligt att besöka vänner eller anhöriga som är inlagda på en vårdavdelning på Blekingesjukhuset eller inom psykiatrin i Blekinge.

Bakgrunden till beslutet är Folkhälsomyndighetens bedömning av risken för allmän smittspridning av coronavirus som mycket hög i Sverige. Störst risk för att bli allvarligt sjuka löper äldre och människor med flera sjukdomar.

Region Blekinge kommer också rekommendera Blekinges kommuner att besluta om besöksförbud på äldreboende och andra motsvarande verksamheter.

Beslutet gäller tills vidare. Om det finns särskilda skäl kan man få tillstånd att besöka en patient. Kontakta då den vårdavdelning där patienten är inlagd.

Detta enligt ett pressmeddelande från Region Blekinge