Båtslipen på Ringö stängs

För att öka trafiksäkerheten i korsningen Ringövägen och Bokavägen kommer båtslipen på Ringö stängas den 1 april.

De senaste åren har beteendet bland båtägare förändrats. Från att tidigare ha lagt i båten på våren och tagit upp den på hösten har det blivit vanligare att bara ha i båten över dagen. Båtslipen på Ringö används nu oftare över hela båtsäsongen.

Med anledning av detta har Karlskrona kommun genomfört flera åtgärder för att öka trafiksäkerheten för både bilister och gångtrafikanter vid båtslipen. Det har införts stopp- och parkeringsförbud längs Ringövägen och Bokavägen samt varit en ökad övervakning i området för att minska antalet bilar och båttrailers som står trafikfarligt. 

Trafiksituationen har inte förbättrats så mycket som önskats och därför stängs båtslipen den 1 april.

Båtägare är i fortsättningen välkomna att använda båtslipen på Hattholmen. Med sina 140 gratis parkeringsplatser erbjuder Hattholmen bättre parkeringsmöjligheter före och efter sjösättning. Närheten till båttvätt och tankstation ger en bättre helhetsupplevelse för båtägare.

Detta enligt ett pressmeddelande från Karlskrona kommun.