Höga flöden i Lyckebyån

Höga flöden i Lyckebyån

SMHI utfärdade onsdagen den 19 februari en klass 1-varning för höga flöden i Lyckebyån. Flödet är fortsatt svagt stigande och förväntas nå sin kulmen i slutet av februari. Orsaken till de höga flödena är regn.

En klass 1-varning innebär att vattenflödena är på en nivå som inträffar i snitt varannat till vart tionde år. Det här kan innebära mindre översvämningproblem.