Möt arkitekten bakom kulturhuset

Stort intresse gör att arkitetmötet byter plats.

Ny plats: Konserthusteatern.

Möt arkitekten bakom kulturhuset

Måndagen den 24 februari har du möjlighet att höra arkitekten Dorte
Mandrup berätta om byggnaden som ska bidra till ett kulturtorg och ett
offentligt rum med liv och rörelse – Karlskronas nya kulturhus.

Den övergripande visionen är att kulturhuset ska utgöra en del av ett
kulturtorg. Kulturhuset som byggnad ska bidra till att ytterligare
förhöja platsens arkitektoniska och kulturhistoriska värden och stärka
platsen som ett kulturtorg och ett offentligt rum med liv och rörelse.

Nu är du välkommen till en kväll där Dorte Mandrup, arkitekten bakom
Karlskronas nya kulturhus, berättar om byggnadens relation till
världsarvsmiljön och hur den ansluter till den historiska platsen. Under
kvällen får du även höra representanter från Karlskrona kommun berätta
om stadsutvecklingen och visionen om ett kulturtorg.

Det kommer att finnas utrymme att ställa frågor till både Dorte Mandrup
och representanter från Karlskrona kommun.

*Tid:* måndagen den 24 februari klockan 17.00–19.15
*Plats:* Hörsalen på Blekinge museum, Borgmästaregatan 21