Ny busshållplats på Verkö

Ny busshållplats på Verkö

Från den 10 februari sker en del förändringar i trafikreglerna vid Roxtec
och NKT på Verkö. Samtidigt får området en ny busshållplats.

Det är Rombvägen som från den 10 februari kommer att stängas av för trafik,
med undantag för transporter till och från Roxtec.

Förändringen görs för att förbättra trafiksäkerheten, men även som en del i
arbetet med att förbereda området för ny byggnation.

Rombvägen kommer fortsatt att kunna användas av gångtrafikanter och
cyklister.

En vägbom kommer att placeras på vägen och bussarna kommer fortsättningsvis
att stanna vid en ny hållplats intill rondellen.