Östra Köpmansgatan Trossö, avstängd

Med anledning av att nya spillvattenledningar ska installeras i
anslutning till kommunhuset Ruthensparre kommer Östra Köpmansgatan
mellan Bredgatan och Östra Hamngatan stängas av.

Avstängningen av Östra Köpmansgatan gäller från den 27 januari till och
med den 31 januari och kommer innebära att båda färdriktningarna är
avstängda för fordonstrafik.