Avstängt körfält förbi Pottholmen

Avstängt körfält förbi Pottholmen

Från och med tisdagen den 21 januari stängs ett av två körfält i västlig riktning mot Saltö, förbi bygget av World Trade Center, av. Anledningen är att den befintliga gång- och cykelbanan behöver användas under byggtiden och därför blir det ena körfältet en tillfällig gång- och cykelbana.

Enligt pressmeddelandet från Karlskrona kommun

Linslusfoto
Där det händer när det händer 0736 69 56 09