Nya omvårdnadsavgifter för 2020

Nya omvårdnadsavgifter för 2020

De nya avgifterna för äldre- och funktionsstödsomsorgen gäller från den första januari 2020 och baseras på det fastställda prisbasbeloppet.

Förändringarna innebär bland annat att kostnaden för enskilda måltider höjs med en krona per portion.

Avgifterna förändras utifrån det nya prisbasbeloppet för 2020 som är 47 300 kronor. Hänsyn tas också till gränsbelopp enligt Socialstyrelsens riktlinjer.

Mer information om de nya avgifterna för 2020 hittar du på karlskrona.se/omvardnadsavgift.

Linslusfoto
Där det händer när det händer 0736 69 56 09