Paraffinliknande klumpar i strandlinjen

Paraffinliknande klumpar i strandlinjen

Karlskrona kommun har uppmärksammats på att det har flutit i land
paraffinliknande klumpar i strandlinjen vid Torhamn.

Prover på materialet har skickas till ett laboratorium för analys.

Kommunen samverkar med Kustbevakningen och Räddningstjänsten och arbetar
nu med att fastställa hur stor del av kustlinjen som kan vara påverkad.

I december 2014 inträffade en likande händelse. Analyser visade då att
det var paraffin som sköljts ut vid rengöring av fartygstankar, varför
det kan antas vara samma typ av förorening nu.

Kommunen avråder från att hantera klumparna tills dess att analyser på
klumparna är utförda. Hundägare uppmanas till att ha uppsikt över sina
hundar vid promenader längs med kusten.