Pågående övning

Har du sett mycket blåljuspersonal vid Gullberna idag?

Anledningen är en övning i det polisen kalla Pågående Dödligt Våld (pdv) där blåljusen samövar för att bli ännu lite bättre än de redan är på samverkan och ledningstaktik. 
Björn Hansson Linslusfoto