Information om övning i Lyckeby

I nästa vecka under två dagar ska en övning pågå i Lyckeby, exakta platsen är i skrivande stund hemlig.

Pågående Dödligt Våld (I fortsättningen pdv) låter dramatiskt och det
kan det också ofta vara.
Vi minns händelserna i Stockholm, i en skola i Trollhättan och för
längre sedan i Falun.

Nu vill de aktörer som kan bli inblandade i händelser som de ovan nämnda
öva på samverkan och ledningstaktik.  I två dagar ska man därför
genomföra en övning med Polisen, Ambulans, räddningstjänst och andra
kommunala instanser.

På dagens presskonferens talar man gärna med högtravande ord om syfte
och mål. Samverkan, mental förberedelse inför att kunna lösa en akut
situation i en miljö som bedöms som allt annat än säker och därigenom få
en ökad koll på sina egna styrkor respektive eventuella svagheter. Och
givetvis en ökad förståelse för varandras roller i yrkeslivet. Man ska
de här två dagarna “ledningsmässigt hitta varandra i fullständigt kaos”.

Man har gjort en hot- och riskanalys. Akuta larm kommer alltid i första
hand och påverkas inte av övningen.

Övningen kommer att synas, men man har statister som ska spela allmänhet
och anses därför “isolerad”

Text Björn Hansson/Linslusfoto
Bild Suzanne Wernersson/Linslusfoto