Du som fastighetsägare kan hjälpa till att öka trafiksäkerheten

Du som fastighetsägare kan hjälpa till att öka trafiksäkerheten

Genom att klippa buskar, träd och annan växtlighet som skymmer sikten,
eller som växer ut från din tomt mot gatan, bidrar du till en ökad
trafiksäkerhet.

Växtlighet som skymmer sikten eller växer ut över vägbanor och gång-
eller cykelvägar kan vara en trafikfara. Du som fastighetsägare behöver
hjälpa till och bidra med att öka trafiksäkerheten och framkomligheten
på din gata.

Under hösten och vintern genomför Karlskrona kommun en inventering över
växtlighet som behöver åtgärdas på både kommunal och privat mark längs
med vägar och gång- och cykelbanor från Trossö till Bastasjö.

För att inte den kommande vårgrönskan ska riskera att bli en trafikfara
behöver dina åtgärder vara klara senast den 30 april. Har du växtlighet
på särskilt utsatta platser som behöver åtgärdas snabbt får du ett
informationsblad i din brevlåda om vad som behöver åtgärdas.

Nu hjälps vi åt att öka trafiksäkerheten.

www.karlskrona.se/samhallsplanering-och-trafik/parkering-och-trafik/trygg-och-saker-trafikmiljo/