Fridays for future Karlskrona edition

På måndagen marscherade några tappra i Fridays for future från
Klaipedaplatsen till kommunhuset Ruthensparre i Karlskrona, där
överlämnades ett medborgarförslag och lite väl 300 namnunderskrifter
till nya förvaltningschefen Marcus Wildenius i Drift- och
serviceförvaltningen.

Medborgarförslaget är ett förslag som går ut på att det ska serveras mer
ekologisk mat och mathanteringen ska bli klimatmässigt mer hållbar. Allt
detta i enlighet med dokumentet från klimatmötet i Paris.Text och bilder: Suzanne Wernersson/linslusfoto.se